RVB Logga


Uppdaterad:
Bekräftad covid-19:
Vårdas på sjukhus och har covid-19 :
Vårdas på intensivvårdsavdelning (IVA):
Avlidna:

Siffrorna inom parentes visar förändring sedan föregående dag.

Fil med data för samtliga nedanstående diagram


Antal personer som har bekräftad covid-19

OBS! Förutom dessa finns det i samhället ytterligare smittade personer som inte behövt söka vård och därmed inte provtagits.


Antal personer som har bekräftad covid-19 per kommun * Uppdateras måndagar, senast uppdaterad 2020-05-25

Endast kommuner som har minst 10 bekräftade fall, redovisas med exakt siffra. Detta med hänsyn till patientsekretess.
Patienter från andra regioner, provtagna i Västerbotten, redovisas i egen kategori.

Bjurholm: <10
Dorotea: <10
Lycksele: <10
Malå: <10
Nordmaling: <10
Norsjö: <10
Robertsfors:
33
Skellefteå:
165
Sorsele: <10
Storuman: <10
Umeå:
191
Vilhelmina: <10
Vindeln: 20
Vännäs: 10
Åsele: <10
Andra regioner: 10
Totalt antal: 467


Antal patienter som vårdas på sjukhus och har covid-19 samt antal av dessa som vårdas på intensivvårdsavdelning, IVA


Daglig förändring av antalet avlidna

Antal avlidna fördelat över åldersgrupper och kön * Uppdateras måndagar, senast uppdaterad 2020-05-25

Totalt antal avlidna: 10 kvinnor, 13 män

* Uppdateras måndagar, senast uppdaterad 2020-05-25